Session 2022-23

Sr. No. Class Rankers Guardian
01 8th Simoli Yadav Bimleshwari Yadav
8th Awani Singh Preeti Singh
02 7th Adarsh Tiwari Bindu Tiwari
03 6th - A Shreya Vishwakarma Anita Vishwakarma
6th - B Atharv Pathak Susheela Pathak
04 5th Alok Kumar Manju Devi
05 4th Farman Ruksar
06 3rd - A Deepmala Rajmani
3rd - B Dhirendra Tiwari Gyanti Tiwari
07 2nd Ayush Singh Preeti Singh
08 1st - A Pranjal Yadav Pooja Yadav
1st - B Aradhy Tiwari Saroj Tiwari
09 UKG - A Shubhi Yadav Kiran
UKG - B Aradhya Kusum Mishra
10 LKG - A Harshita Pathak Jyoti
LKG - B Anshitha Yadav Poonam
11 PG Janvi Mamta Maurya